Események

Jelenleg nincsenek események.

Gyengénlátó verzió

 

 

USZT logo

Magyarország Megújul Logo

EU logo

Megvalósítás, eredmények

Tartalomjegyzék
Megvalósítás, eredmények
Megvalósítás
Minden oldal

A rekonstrukció kivitelezése: megvalósítás, eredmények

Első pályázati szakasz – előkészítés

Az 1951 óta védett Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület megőrzése nem biztosítható átfogó rekonstrukció nélkül. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arborétumok és gyűjteményes kertekre kiírt pályázatának első szakaszában, a Zirci Arborétum rekonstrukciójának előkészítésére nyert támogatással a 2009. év végéig elkészültek a felújítás tervei. Az 1951 óta országos jelentőségű védett természeti területen tervezett rekonstrukció az Arborétum angolkerti jellegének megőrzését és helyreállítását szolgálja: a bejárat melletti tó kotrásával, a műtárgyak (zsilip, vízkivételi mű, kő partfal, híd) helyreállításával, a tó egyik oldalán és a Cuha-patak mellett új vizes élőhely kialakításával, idős fák megőrző kezelésével, tisztások helyreállításával, a növényzet kiegészítésével és a védelmi kerítés cseréjével.

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) szerint véglegesített program készült,

A tervezési program véglegesítése, feltételek meghatározása Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján történt, mellyel párhuzamosan készült a rekonstrukció koncepcióterve a szükséges szakértői munkákkal kiegészítve - a koncepcióterv az RMT alátámasztását szolgálta. Az RMT kétszeri minőségbiztosítási ellenőrzés után (DELOITTE) elfogadásra került. A műszaki, vízügyi és növényzet rekonstrukció tervei párhuzamosan készültek, az RMT jóváhagyása után, annak megfelelően kerültek véglegesítésre. A pályázati kiírás többszöri változása miatt szükség volt az RMT 2008. őszi módosítására, valamint a 2009. évben történő kiegészítésére is, melybe beépültek a kivitelezéssel kapcsolatos legfontosabb organizációs feltételek.

A 2009. év első felében kerültek beszerzésre a jogerős engedélyek. Az engedélyezési eljárások jogszabályi változások mellett folytak. A növényzet rekonstrukcióját az idős fák műszeres vizsgálatával alapoztuk meg, melynek szakértői véleménye alapján készültek a kertészeti tervek. A műszaki szakvélemények, engedélyezési és kiviteli tervek és engedélyek beszerzése megtörtént a 2009. év őszéig.

A kiviteli tervek elkészítése előtt a NP szakmai körében bemutatásra került a rekonstrukció, a részletes tervekbe a felmerült szakmai észrevételek beépültek. A Zirci Természettudományi Múzeumban történt ismertetés, valamint azt megelőző konzultációval a helyi kutatók észrevételei is beépültek.

A kivitelezési szakasz előkészítése során a kommunikációs tervbe foglalt tájékoztatás megtörtént, az esélyegyenlőség és fenntarthatóság szempontjait kiemelten kezeltük – a kivitelezés előkészítésénél és a közbeszerzésbe beépített szempontok, elvárások megfogalmazásánál.

A 2. forduló pályázati dokumentációja 2009 szeptemberében került benyújtásra.


 

Második pályázati szakasz – megvalósítás

A 2. pályázati forduló dokumentációjának elfogadása után 2010. január 26-n aláírásra került a megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés.

Az időközben életbe lépett jogszabályi változások szerint kiegészített közbeszerzési dokumentáció birtokában közbeszerzési eljárások és beszerzések folytak a kivitelező és a projektmenedzsment szervezet kiválasztására, valamint a projekt valamennyi szereplőjére.

A tényleges kivitelezés 2010 őszén kezdődhetett meg a műszaki létesítmények, infrastruktúra rekonstrukciójával a nyertes Lyra Florae Kft kivitelezésével.

A kivitelezés folyamatosan halad. Legnagyobb feladat a tó üledékének eltávolítása, a tó kotrása volt, melyet száraz technológiával, a tó vizének leeresztése után végeztünk. Először a tó melletti a zsilip elbontása és a víz leeresztése történt meg. A tó kiszáradása lassú volt, melyet csapadékos tél és hó is hátráltatott. Ideiglenes utat kellet kiépíteni a kotrási anyag lerakó helyéhez, melyhez a kis fahíd mellett külön ideiglenes átjárót kellett készíteni a csapadékvíz-elvezető árok felett, valamint néhány növény (bokor) áttelepítése is szükségessé vált. A 2011.év elején kezdődött meg a tó kotrása: az üledék áthalmozásával az intenzívebb kiszárítás és kihordás a kedvezőbb, fagyos időszakban vált lehetővé. A kotrás gyors elvégzése, a zsilip régi formát követően átépített és működő kialakítása, a kő partfal javítása lehetővé tette a tó kismértékű feltöltését. A kora tavaszi időszakban, a kétéltűek számára már ismét megfelelő szaporodó és utódaiknak kedvező élőhelyet biztosít a tó.

Folyamatban vannak az infrastruktúrális projektelem további munkái, a kerítés cseréje-megújítása és a fő kezelő útvonalon egy arborétumi híd cseréje.

Az Arborétumban folyó kivitelezés munkái során különleges figyelmet kap a jelenlevő fajok védelme. Az országos jelentőségű természetvédelmi terület, a 18 ha-os, óriási fákkal borított arborétum menedéket biztosít a fészkelő és megpihenő madarak számára. A kutatások különösen gazdag madárfaunát írtak le az arborétum területén. Számíthatunk denevérek jelenlétére és a vizes élőhelyhez kötődő fajokra is. A védett területen különös hangsúlyt kap a fajok megőrzése, a munkálatoknak a fészkelési és vegetációs időszakhoz igazítása.

A növényzet rekonstrukciójára és azzal járó fakivágásokra a nyugalmi időszak után, várhatóan 2011. őszétől kerül sor.

 

 

A kivitelezés bemutatása

Projektjelentés - 2011. január